Tiếng việt
English

Đơn Cớ Mất Con Dấu

Đơn Cớ Mất Con Dấu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày……. tháng……năm…....

   

ĐƠN CỚ MẤT CON DẤU VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN MẪU DẤU

 

Kính gửi

Công an xã/phường XYZ

 

Tôi là: NGUYỄN VĂN A

Sinh ngày.............................. tháng ................................. năm .....................................................

CMND số:..................... ngày cấp:........................... nơi cấp:......................................................

Nơi đăng ký thường trú:.................................................................................................................

Điên thoại: 0123456789

Là đại diện theo pháp luật/nhân viên của Công ty TNHH ABC.

 

Vào ngày ……./……./……… do di chuyển văn phòng (hay lý do khác) trên đoạn đường từ…….. đến…….. tôi đã đánh rơi con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu của Công ty TNHH ABC. Nay do nhu cầu cần khắc lại con dấu bằng đơn này tôi trân trọng kính đề nghị Công an xã/phường XYZ xác nhận cho tôi là tôi có đến trình báo về việc mất con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu.

 

Mục đích xác nhận: Để bổ sung hồ sơ khắc lại con dấu

 

Rất mong sự giúp đỡ của Quý cơ quan. Xin cám ơn.

 

Xác nhận của Công an xã/phường

XYZ

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

NGUYỄN VĂN A

 

Đơn Cớ Mất Con DấuTải về

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Đơn Cớ Mất Con Dấu Đơn Cớ Mất Con Dấu

Đơn Cớ Mất Con Dấu

10/ 10 - 3303 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 23359

© Copyright by  www.khacdautron.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng