Tiếng việt
English

Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

CÔNG TY TNHHABC

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số:        /ABC-UQ

TP.Hồ Chí Minh, ngày         tháng         năm

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

CÔNG TY .......................................................................................................................................            

Mã số doanh nghiệp:......................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................            

Người đại diện theo pháp luật: .....................................................................................................

Chức vụ: Giám đốc

 

Bằng giấy này tôi/chúng tôi ủy quyền cho:

 

Ông (bà)                     : .....................................................................................................................

Năm sinh                   : .....................................................................................................................

CMND số                   : .....................................................................................................................

Hộ khầu thường trú  :  ....................................................................................................................

Điện thoại                  : .....................................................................................................................

 

Với nội dung sau:

  1. Ông (bà) ……………………………… được toàn quyền thay mặt và nhân danh Công ty đến để để nộp hồ sơ, sửa chữa hồ sơ (nếu có), rút lại hồ sơ, nhận kết quả giải quyết hồ sơ, nộp phí và lệ phí, nhận thống báo mẫu dấu của công ty.
  2. Trong phạm vi ủy quyền, ông (bà) ……………………………… được quyền lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định có liên quan đến các hành vi ủy quyền nêu trên.

 

Thời hạn ủy quyền: đến khi vụ việc được giải quyết xong hoặc uỷ quyền chấm dứt theo quy định của pháp luật.

 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

 

 

 

 

 

Giấy ủy quyềnTải về

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Giấy ủy quyền Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

10/ 10 - 3298 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 9520

© Copyright by  www.khacdautron.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng