Tiếng việt
English

Biên Bản Họp về con dấu

Biên Bản Họp 

CÔNG TY TNHH ABC

-------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Số: ……/BB-KK

 

 

BIÊN BẢN HỌP  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày         /       /         , tại trụ sở Công ty TNHH ABC, địa chỉ 462 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh. Chúng tôi tiến hành họp Hội đồng thành viên như sau:

 

Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

 

 1. Ông Nguyễn Tấn A; sở hữu 800.000.000 đồng vốn góp,chiếm 80% vốn  điều lệ

Là chủ tịch Hội đồng thành viên – chủ tọa cuộc họp;

 1. Ông Nguyễn Nhựt B; sở hữu 150.000.000 đồng vốn góp, chiếm 15% vốn điều lệ

Là thành viên

 1. Phan Thị Kiều Ánh C; sở hữu 50.000.000 đồng vốn góp, chiếm 5% vốn điều lệ

Là thành viên – thư ký cuộc họp;

 

Vắng mặt: 0

 

Ông Nguyễn Tấn A tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên.

 

 1. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

Bàn bạc thống nhất mẫu dấu doanh nghiệp như sau:

 

 1. Hình thức con dấu: Con dấu có hình tròn gồm 1 hình tròn lớn ở ngoài có đường kính là 36mm, và một hình tròn bên trong có đường kính 34.5mm;
 2. Nội dung con dấu: Căn cứ vào khoản 1 điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì nội dung con dấu của doanh nghiệp sẽ gồm các nội dung sau:
 • Công ty TNHH xyz
 • Mã số doanh nghiệp: 030303030
 • Loại hình doanh nghiệp: TNHH
 • Địa chỉ doanh nghiệp: QUẬN TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH

 

 1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi nêu trên và sửa đổi Điều lệ công ty như nêu trên.

 1. Biểu quyết:
 • Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu phát ra, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên tham dự cuộc họp
 • Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 • Không có ý kiến: 0 phiếu.

 

 1. Hội đồng thành viên quyết định:

Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nêu trên và sửa đổi điều lệ công ty. Giao cho ông Nguyễn Tấn a (đại diện theo pháp luật của công ty) thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.

 

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

 

Chủ tọa

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Thư ký

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

NGUYỄN TẤN A

PHAN THỊ KIỀU ÁNH C

 

Các thành viên dự họp

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN TẤN A

PHAN THỊ KIỀU ÁNH C

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN NHỰT B

Biên Bản Họp về con dấuTải về

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Biên Bản Họp về con dấu Biên Bản Họp về con dấu

Biên Bản Họp về con dấu

10/ 10 - 3308 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 8723

© Copyright by  www.khacdautron.com, all rights reserved.

Thiết kế website webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng