Tiếng việt
English

Thông báo về việc thay đổi con dấu

CÔNG TY TNHH ABC

----------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Số: 01/TB

TP.Hồ Chí Minh, ngày          tháng       năm 

 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

 

Kính gửi:

 Phòng Đăng ký kinh doanh TP.Hồ Chí Minh

 

                 Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH ABC

                 Mã số doanh nghiệp: 031234567

                 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

                 ...........................................................................................................................................

                Thông báo về mẫu con dấu như sau:

                1. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi

   nhánh/văn phòng đại diện):

               - Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: ............................................................................

               - Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: ........................................................................  

               2. Hình thức mẫu con dấu:

Thông báo về việc thay đổi con dấu

              3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: từ ngày …. tháng ….. năm …..

              Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

              Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

 

        Các giấy tờ gửi kèm:

      -…………………

      -…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                        (Ký, ghi họ tên)                                                                      

     Tải về File Word

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Thông báo về việc thay đổi con dấu Thông báo về việc thay đổi con dấu

Thông báo về việc thay đổi con dấu

10/ 10 - 3323 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 3343

© Copyright by  www.khacdautron.com, all rights reserved.

Thiết kế website webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng