Tiếng việt
English

Giấy giới thiệu

CÔNG TY TNHHABC

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số:        /ABC-GGT

TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng         năm

 

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

           

Trân trọng giới thiệu ông (bà): .....................................................................................................

Là nhân viên

Được cử đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh

Để nộp hồ sơ, sửa chữa hồ sơ (nếu có), rút lại hồ sơ, nhận kết quả giải quyết hồ sơ, nộp phí và lệ phí, nhận thống báo mẫu dấu của công ty.

Đề nghị Quý Sở giúp đỡ bà ……………. hoàn thành nhiệm vụ.

 

Giấy giới thiệu này có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Đại diện theo pháp luật của Công ty

(ký tên, đóng dấu)

 

NGUYỄN THỊ Y

                                                      

Tải về

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Giấy giới thiệu Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu

10/ 10 - 3300 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 14619

© Copyright by  www.khacdautron.com, all rights reserved.

Thiết kế website webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng